*

*

Bài 1: Chuyển động cơ học

Bài C9 (trang 6 SGK Vật lý 8)

Hãy nêu thêm ví dụ về chuyển động thẳng, chuyển động cong, chuyển động tròn thường gặp trong đời sống.

Lời giải

Chuyển động của một xe máy, ô tô chạy trên đoạn đường thẳng là chuyển động thẳng;

Chuyển động của quả cầu lông, quả bóng chuyền là chuyển động cong;

Chuyển động của đu quay ở công viên nước là chuyển động tròn.