Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Bài 4 trang 51 sgk hóa học 10. Dựa vào vị trí của nguyên tố Mg

4. Dựa vào vị trí của nguyên tố Mg (Z = 12) trong bảng tuần hoàn.

Bạn đang xem: Vị trí của mg trong bảng tuần hoàn

a) Hãy nêu các tính chất sau của nguyên tố:

– Tính kim loại hay tính phi kim.

– Hóa trị cao nhất trong hợp chất với oxi.

– Công thức của oxit cao nhất, của hiđroxit tương ứng và tính chất của nó.

b) So sánh tính chất hóa học của nguyên tố Mg (Z = 12) với Na (Z = 11) và Al (Z = 13).

*

a) Cấu hình electron của nguyên tử Mg: 1s22s22p63s2.Quảng cáo

Mg có 2e ở lớp ngoài cùng nên thể hiện tính kim loại, hóa trị cao nhất với oxi là II, chất MgO là oxit bazơ và Mg(OH)2 là bazơ.

b) Na:1s22s22p63s1. 

Mg: 1s22s22p63s2

Al: 1s22s22p63s23p1

– Có 1, 2, 3 electron ở lớp ngoài cùng nên đều là kim loại.

– Tính kim loại giảm dần theo chiều Na, Mg, Al.

– Tính bazơ giảm dần theo chiều NaOH, Mg(OH)2, Al(OH)3.


Bài học: Chuyên mục:

Quảng cáo
Bài trướcBài 4 trang 60 sgk hóa học 10, 4. Xác định số proton, nơtron, electron trong các nguyên tử oxi thu 2e.
Bài tiếp theoLý thuyết phản ứng oxi hoá – khử, I- ĐỊNH NGHĨA PHẢN ỨNG OXI HOÁ – KHỬ VÀ XÁC ĐINH SỐ OXI HOÁ
Danh sách bài tập
Bài 7 trang 51 sgk Hóa 10, Nguyên tố atatin At
Bài 6 trang 51 sgk hóa học 10, Dựa vào quy luật biến đổi tính kim loại
Bài 5 trang 51 sgk hóa học 10, Dựa vào vị trí của nguyên tố Br
Bài 3 trang 51 sgk hóa học 10, Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố X
Bài 2 trang 51 sgk Hóa 10, Số hiệu nguyên tử Z
Bài 1 trang 51 sgk Hóa 10, Số hiệu nguyên tử Z của
Mục lục môn Hóa 10


Chương 3 - LIÊN KẾT HÓA HỌC

Xem đầy đủ: Hóa 10


Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài tập (SBT)


Quảng cáo
Luyện tập
Bài 8 trang 35 sgk Hóa 10, Hãy cho biết quan hệ giữa số thứ tự
Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Bài 8 trang 35 sgk hóa học 10. Hãy cho biết quan hệ giữa số...
Nêu mốc thời gian và những thành tựu chủ yếu của cách mạng công nghiệp ở các nước Anh, Pháp, Đức.
Nêu mốc thời gian và những thành tựu chủ yếu của cách mạng công nghiệp ở các nước Anh, Pháp, Đức.. Có thể lập...
Cảm nhận về đoạn Nỗi thương mình: Đây là đoạn thơ miêu tả tâm trạng đau đớn của Kiều sau khi buộc phải làm...
Truyện Kiều - Cảm nhận về đoạn Nỗi thương mình. Đây là đoạn thơ miêu tả tâm trạng đau đớn, ê chề của Thúy...
Câu C2 trang 224 SGK Vật lí lớp 10 Nâng cao, Nếu coi các tích
Bài 45: Định luật Bôi-lơ-ma-ri-ôt - Câu C2 trang 224 SGK Vật lí lớp 10 Nâng cao. Nếu coi các tích Nếu coi...
Ý nghĩa của cuộc Chiến tranh nông dân Đức.

Xem thêm: Edit Là Gì Trên Facebook - 4354 “Xin Hỏi Bạn Có Thật Sự Biết


Ý nghĩa của cuộc Chiến tranh nông dân Đức.. Là một sự kiện lịch sử lớn lao, biểu hiện tinh thần đấu tranh quyết...