Vị trí tương đối của hai đường thẳng lần lượt có phương trình (dfracx2 - dfracy3 = 2) và (6x - 2y - 8 = 0)


Với trường hợp (a_2.b_2.c_2 e 0) khi đó

+ Nếu (dfraca_1a_2 e dfracb_1b_2) thì hai đường thẳng cắt nhau.

Bạn đang xem: Vị trí tương đối của hai đường thẳng

+ Nếu (dfraca_1a_2 = dfracb_1b_2 e dfracc_1c_2) thì hai đường thẳng song song nhau.

+ Nếu (dfraca_1a_2 = dfracb_1b_2 = dfracc_1c_2) thì hai đường thẳng trùng nhau.

+ Nếu (a_1a_2 + b_1b_2 = 0) thì hai đường thẳng vuông góc.


Ta có (dfracx2 - dfracy3 = 2)$ Leftrightarrow 3x - 2y - 6 = 0$. Do (dfrac63 e dfrac - 2 - 2) nên hai đường thẳng cắt nhau.

Mặt khác (6.3 + left( - 2 ight).left( - 2 ight) e 0) nên hai đường thẳng không vuông góc.


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho phương trình: (ax + by + c = 0;left( 1 ight)) với (a^2 + b^2 > 0). Mệnh đề nào sau đây sai?


Tìm một vectơ chỉ phương của đường thẳng (d:left{ eginarraylx = - 1 + 2t\y = 3 - 5tendarray ight.).


Cho đường thẳng (left( d ight):2x + 3y - 4 = 0). Vecto nào sau đây là vecto pháp tuyến của $left( d ight)$ ?


Cho $left( d ight):left{ eginarraylx = 1 - t\y = 3 + 2tendarray ight.$ điểm nào sau đây thuộc $d$?


Cho $2$ đường thẳng : $d_1:left{ eginarraylx = - 1 + 3t\y = 1 + 2tendarray ight.$ ; $d_2:dfracx + 33 = dfracy1$. Toạ độ giao điểm của $d_1$ và $d_2$ là :


Cho hai đường thẳng (left( d_1 ight):mx + y = m + 1,,,left( d_2 ight):x + my = 2,) cắt nhau khi và chỉ khi:


Phương trình nào sau đây biểu diễn đường thẳng không song song với đường thẳng (left( d ight):,y = 2x - 1)?


Cho hai đường thẳng (left( d_1 ight):mx + y = m + 1,,,left( d_2 ight):x + my = 2,)song song nhau khi và chỉ khi


Cho hai đường thẳng (left( Delta _1 ight):11x - 12y + 1 = 0) và (left( Delta _2 ight):12x + 11y + 9 = 0). Khi đó hai đường thẳng này


Với giá trị nào của (m) thì hai đường thẳng sau đây vuông góc (left( Delta _1 ight):left{ eginarraylx = 1 + left( m^2 + 1 ight)t\y = 2 - mtendarray ight.) và (left( Delta _2 ight):left{ eginarraylx = 2 - 3t"\y = 1 - 4mt"endarray ight.)


Với giá trị nào của (m) thì hai đường thẳng (left( Delta _1 ight):3x + 4y - 1 = 0) và (left( Delta _2 ight):left( 2m - 1 ight)x + m^2y + 1 = 0) trùng nhau.


Trong mặt phẳng với hệ tọa độ (Oxy), cho đường thẳng (Delta :3x + y + 6 = 0) và điểm (Mleft( 1;3 ight).) Viết phương trình đường thẳng (d) biết (d) đi qua (M) và song song đường thẳng (Delta ).

Xem thêm: Tổng Hợp Kiến Thức Toán Lớp 7, Trọn Bộ Công Thức Toán Hình 7 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐


*

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - Trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông.