Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt động trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

Viết phương trình điện li của những chất sau:

a) Các chất điện li mạnh: Ba(NO3)2 0,10M; HNO3 0,020M ; KOH 0,010M.

Bạn đang xem: Viết phương trình điện li của koh

Tính nồng độ mol của từng ion trong các dung dịch trên.

b) Các chất điện li yếu: HClO, HNO2.

Xem thêm: Công Thức Tính Chu Vi Và Diện Tích Hình Chữ Nhật Lớp 4, Cách Tính Chu Vi Và Diện Tích Hình Chữ Nhật


*

a) Các chất điện li mạnh phân li hoàn toàn nên phương trình điện li và nồng độ các ion trong dung dịch như sau:

Ba(NO3)2 ( ightarrow) Ba2+ + 2NO-30,01M 0,10M 0,20M

HNO3 ( ightarrow) H+ + NO-30,020M 0,020M 0,020M

KOH ( ightarrow) K+ + OH-0,010M 0,010M 0,010M

b) Các chất điện li yếu phân li không hoàn toàn nên phương trình điện li như sau:

HClO

*

Câu1: Cho các chất có công thức sau: Cl2, H3PO4, Mg, HCLO, H2S, Ba(OH)2, SO2, glucozo (C6H12O6), NaOH, Fe2O3, Fe(OH)2.a) Cho biết chất nào là chất điện li mạnh, chất nào là chất điện li yếu, chất không điện li.b) Viết phương trình điện li các chất trên.


*

Trong 1 ml dd HNO2 ở nhiệt độ nhất định có 5,64.10(^19)phân tử HNO2 ; 3,6.10(^18)ion NO2(^-) 

a) Tính nồng độ điện li của HNO2 trong dd ở nhiệt độ trên 

b) Tính nồng độ mol của dd nói trên 

 


BÀI 1: Viết các phương trình điện li và tính số mol mỗi ion trong các dung dịch sau

e) trong 100 ml dd hỗn hợp gồm NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,05M


Cho dd CH3COOH nồng độ 0,043 M . Độ điện li = 0,02

a; dung dịch axit acitic có những phân tử điện li nào

b: tính nồng độ của các chất ion có trong phân tử


Câu 2: Viết công thức hóa học của những chất mà sự điện li cho các ion sau. Gọi tên các chất đó. A/ Fe3+ và SO42- b/ Ca2+ và Cl-c/ Al3+và NO-3 d/ CH3COO-và Cu2+ e/ H+và NO3- f/ Na+, H+và CO32-


Câu 1: Xác định chất điện li và chất không điện li. Viết phương trình phân li của các chất điện li

a) (NaCl), (CaCO_3), (Na_2CO_3), (NaHCO_3), (BaSO_3), (K_2SO_4), (NaCl) khan


Cho các chất sau: HgCl2, đường sacarozơ, CuCl2, đường glucocơ, HF, Al2(SO4)3, C6H6, Ca0, CuSO4, FeCl3, Al2(SO4)3, Mg(NO3)2, K2SO4, FeSO4, Pb(NO3)2, Na3PO4, NH4H2PO4, KClO3, (NH4)2SO4, NaHCO3, K2SO3, (CH3COO)2Cu, CaBr2

1. Chất nào là muối, axit mạnh, bazơ mạnh

2. Chất nào là chất không điện li

3. Viết phương trình điện li của chất điện li


Sự điện li, chất điện li là gì ?

Những loại chất nào là chất điện li ? Thế nào là chất điện li mạnh, chất điện li yếu ?