Vở Bài Tập Toán Lớp 3 bao gồm hai tập được bộ giáo dục và đào tạo phát hành,cung cấp cho học sinh những kiến thức và kỹ năng cơ bản về tính toán và các bài tập luyện tập cho học sinh về toán.Mục lục của Vở Bài Tập Toán Lớp 3 như sau :VỞ BÀI TẬP TOÁN 3 TẬP 23. CÁC SỐ ĐẾN 10 000Bài 88. Các số có bốn chữ sốBài 89. Luyện tập – VBT Toán 3Bài 90+91. Các số có bốn chữ số (tiếp theo)Bài 92. Số 10 000 – Luyện tậpBài 93. Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳngBài 94. Luyện tậpBài 95. So sánh các số trong phạm vi 10 000Bài 96. Luyện tập – VBT Toán 3Bài 97. Phép cộng các số trong phạm vi 10 000Bài 98. Luyện tập – VBT Toán 3Bài 99. Phép trừ các số trong phạm vi 10 000Bài 100. Luyện tậpBài 101. Luyện tập chungBài 102. Tháng – nămBài 103. Luyện tậpBài 104. Hình tròn, tâm, đường kính, bán kínhBài 105*. Vẽ trang trí hình trònBài 106. Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ sốBài 107. Luyện tậpBài 108. Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo)Bài 109. Luyện tậpBài 110+111+112. Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ sốBài 113. Luyện tập – VBT Toán 3Bài 114. Luyện tập chungBài 115. Làm quen với chữ số La MãBài 116. Luyện tậpBài 117+118. Thực hành xem đồng hồBài 119. Bài toán liên quan đến rút về đơn vịBài 120+121. Luyện tậpBài 122. Tiền Việt NamBài 123. Luyện tậpBài 124+125. Làm quen với thống kê số liệuBài 126. Luyện tậpTự kiểm tra – Phần 3 – VBT Toán 34. CÁC SỐ ĐẾN 100 000Bài 127. Các số có năm chữ sốBài 128. Luyện tập – VBT Toán 3Bài 129. Các số có năm chữ số (tiếp theo)Bài 130. Luyện tậpBài 131. Số 100 000 – Luyện tậpBài 132. So sánh các số trong phạm vi 100 000Bài 133+134. Luyện tậpBài 135. Diện tích của một hìnhBài 136. Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuôngBài 137. Diện tích hình chữ nhậtBài 138. Luyện tậpBài 139. Diện tích hình vuôngBài 140. Luyện tậpBài 141. Phép cộng các số trong phạm vi 100 000Bài 142. Luyện tậpBài 143. Phép trừ các số trong phạm vi 100 000Bài 144. Tiền Việt NamBài 145. Luyện tậpBài 146. Luyện tập chungBài 147. Nhân số có năm chữ số với số có một chữ sốBài 148. Luyện tậpBài 149+150. Chia số có năm chữ số cho số có một chữ sốBài 151. Luyện tậpBài 152. Luyện tập chungBài 153. Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo)Bài 154+155. Luyện tậpBài 156. Luyện tập chungTự kiểm tra – Phần 4 – VBT Toán 35. ÔN TẬP CUỐI NĂMBài 157+158. Ôn tập các số đến 100 000Bài 159+160+161. Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000Bài 162. Ôn tập về đại lượngBài 163+164. Ôn tập về hình họcBài 165+166.


Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 tập 2


Xem thêm: Phần Mềm Nào Được Cài Đặt Đầu Tiên Trong Máy Tính, Câu 5 Trang 69 Sgk Tin Học Lớp 6

Ôn tập về giải toánBài 167+168+169. Luyện tập chungTự kiểm tra – Ôn tập cuối năm – VBT Toán 3