1. Viết vào ô trống (theo mẫu). Câu 1, 2, 3, 4 trang 70 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1 – Bài 60. Luyện tập

1. Viết vào ô trống (theo mẫu) :

Số lớn

12

20

30

30

56

56

Số bé

3

4

5

6

7

8

Số lớn gấp mấy lần số bé ?

4

Số bé bằng một phần mấy số lớn ?

(1 over 4) 

2.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 trang

Có 6 con gà trống, số gà mái nhiều hơn số gà trống là 24 con. Hỏi số gà trống bằng một phần mấy số gà mái ?

3. Một bến xe có 40 ô tô, sau đó có (1 over 8) số ô tô rời bến xe. Hỏi ở bến xe còn lại bao nhiêu ô tô ?

4. Cho 6 hình tam giác, mỗi hình như hình bên :

*

Hãy xếp thành hình sau :

*

1.

Số lớn

12

20

30

30

56

56

Số bé

3

4

5

6Quảng cáo

7

8

Số lớn gấp mấy lần số bé ?

4

5

6

5

8

7

Số bé bằng một phần mấy số lớn ?

 (1 over 4)

 (1 over 5)

(1 over 6) 

(1 over 5) 

 (1 over 8)

(1 over 7) 

 2.

Tóm tắt

*

Số gà mái là :

6 + 24 = 30 (con)

Gà mái gấp gà trống số lần là :

30 : 6 = 5 (lần)

Vậy số gà trống bằng (1 over 5) số gà mái.

Đáp số : (1 over 5)

3.

Tóm tắt

*

Số ô tô rời bến là :

40 : 8 = 5 (ô tô)

Số ô tô còn lại trong bến là :

40 – 5 = 35 (ô tô)

Đáp số : 35 ô tô

4. 

*

 


Bài học: Chuyên mục:

Quảng cáo
Bài trướcCâu 1, 2, 3, 4 trang 68 vở bài tập môn Toán 3 tập 1: Tính nhẩm
Bài tiếp theoCâu 1, 2, 3, 4 trang 74 vở bài tập Toán 3 tập 1: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm
Danh sách bài tập
Câu 1, 2, 3, 4 trang 70 vở bài tập Toán lớp 4 tập 1: Bài 60. Luyện tập
Mục lục môn Toán 3 (VBT)


Xem đầy đủ: VBT Toán 3


Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài tập (SBT)


Quảng cáo
Luyện tập
Bài 1,2,3,4 Tiết 166 trang 172 sgk Toán 3: Ôn tập về đại lượng
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 166 trang 172 sgk Toán 3: Ôn tập về đại lượng. Bài 1. Khoanh vào...
Soạn bài nhớ lại buổi đầu đi học – Tiếng Việt lớp 3
Nhớ lại buổi đầu đi học - Soạn bài nhớ lại buổi đầu đi học. 1. Điều gì gợi tác giả nhớ những kỉ...
Chính tả – Tuần 10 trang 51 vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1: Điền et hoặc oet vào chỗ trống
1. Điền et hoặc oet vào chỗ trống . Chính tả - Tuần 10 trang 51 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập...
Câu 1, 2, 3 trang 66 VBT Toán 3 tập 2: Bài 140 Luyện tập
Bài 140. Luyện tập - Giải câu 1, 2, 3 trang 66 bài 140 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2. Câu 1....

Xem thêm: Độ Phóng Đại Của Kính Hiển Vi Với Độ Dài Quang Học =12 (Cm) Là K1=30


Bài 1 Tiết 91 trang 92 Toán 3: Các số có bốn chữ số
Bài 1 Tiết 91 trang 92 sgk Toán 3: Các số có bốn chữ số. Bài 1 viết theo mẫu, Viết số 4321, đọc...