Giải bài tập 1, 2, 3 trang 44 VBT toán 4 bài 38 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

a) Tổng hai số là 73, hiệu hai số là 29. Tìm số bé.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 bài 38

b) Tổng hai số là 95, hiệu hai số là 47. Tím số lớn.

Phương pháp giải:

Áp dụng các công thức:

Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 ; Số bé = (Tổng - Hiệu) : 2.

Lời giải chi tiết:

a) Ta có sơ đồ :

*

Số bé là :

(73 – 29) : 2 = 22

Đáp số: 22.

b) Ta có sơ đồ :

*

Số lớn là :

(95 + 47) : 2 = 71

Đáp số: 71.


Bài 2

Một cửa hàng có 360m vải, trong đó số mét vải hoa ít hơn số mét vải các màu khác là 40m. Hỏi cửa hàng đó có bao nhiêu mét vải hoa ?

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức : Số bé = (Tổng - Hiệu) : 2. 

Lời giải chi tiết:

Ta có sơ đồ : 

*

Cửa hàng có số mét vải hoa là:

(360 – 40) : 2 = 160 (m)

Đáp số: 160m.


Bài 3

 Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 2 tấn 500kg = …… kg

2 yến 6kg = ……… kg

2 tạ 40kg = ……… kg

b) 3 giờ 10 phút = ……… phút

4 giờ 30 phút = ……… phút

1 giờ 5 phút = ……… phút

Phương pháp giải:

Áp dụng cách chuyển đổi :

1 tấn = 1000kg ; 1 tạ = 100kg ; 1 yến = 10kg ; 1 giờ = 60 phút.

Xem thêm: Bài Tập Tìm Giá Trị Lớn Nhất Nhỏ Nhất Của Hàm Số, Giá Trị Nhỏ Nhất Của Hàm Số Trên Một Khoảng

Lời giải chi tiết:

a) 2 tấn 500kg = 2500kg

2 yến 6kg = 26kg

2 tạ 40kg = 240kg

 b) 3 giờ 10 phút = 190 phút

4 giờ 30 phút = 270 phút

1 giờ 5 phút = 65 phút

fundacionfernandovillalon.com


*
Bình luận
*
Chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*

*
*

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp fundacionfernandovillalon.com


Cảm ơn bạn đã sử dụng fundacionfernandovillalon.com. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | Chính sách

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép fundacionfernandovillalon.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.