Câu 1, 2, 3 trang 89 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1. 2. Người ta phải dùng 264 chuyến xe chở hết 924 tấn hàng. Hỏi trung bình mỗi chuyến xe chở được bao nhiêu tạ hàng?

1. Đặt tính rồi tính:

3621 : 213

8000 : 308

2198 : 314

1682 : 209

2. Người ta phải dùng 264 chuyến xe chở hết 924 tấn hàng. Hỏi trung bình mỗi chuyến xe chở được bao nhiêu tạ hàng?

3. Tính bằng hai cách:

a) 2555 : 365 + 1825 : 365 = ………………

= ………………

2555 : 365 + 1825 : 365 = ………………

= ………………

= ………………

b) ( 5544 + 3780) : 252 = ………………

= ………………

( 5544 + 3780) : 252 = ………………

= ………………

= ………………

*

1.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 bài 78

*
Quảng cáo

2.

Tóm tắt:

*

Bài giải

Số tạ hàng mà mỗi chuyến xe chở được là:

924 tấn = 9240 tạ

9240 : 264 = 35 (tạ)

Đáp số: 35 tạ

3.

a) 2555 : 365 + 1825 : 365 = 7 + 5

= 12

2555 : 365 + 1825 : 365 = (2555 + 1825 ): 365

= 4380 : 365

= 12

b) ( 5544 + 3780) : 252 = 9324 : 252

= 37

( 5544 + 3780) : 252 = 5544 : 252 + 3780 : 252

= 22 + 15

= 37


Bài học: Chuyên mục:

Quảng cáo
Bài trướcCâu 1, 2, 3 trang 88 vở bài tập Toán lớp 4 tập 1: Bài 77. Thương có chữ số 0
Bài tiếp theoCâu 1, 2, 3, 4 trang 91 vở bài tập Toán lớp 4 tập 1: Bài 80. Chia cho số có ba chữ số (tiếp
Mục lục môn Toán 4 (VBT)


Xem đầy đủ: VBT Toán 4


Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài tập (SBT)


Quảng cáo
Luyện tập
Ý nghĩa câu chuyện Dế Mèn bênh vực kẻ yếu, Ý nghĩa câu chuyện Dế Mèn bênh vực kẻ yếu.
Dế Mèn bênh vực kẻ yếu - Ý nghĩa câu chuyện Dế Mèn bênh vực kẻ yếu. Ý nghĩa câu chuyện Dế Mèn bênh...
Lesson Four: Phonics – Unit 3 – Family & Friends Special Edition Grade (lớp 4)
Lesson Four: Phonics - Unit 3 - Family & Friends Special Edittion Grade 4. Dịch:. Bài: Unit 3: My things 1. Listen, point, and...
Kể lại câu chuyện Bốn anh tài theo lời Cẩu Khây, Tuy nhỏ người nhưng tôi ăn rất khoẻ, một lúc hết chín chõ...
- Kể lại câu chuyện Bốn anh tài theo lời Cẩu Khây. Tuy nhỏ người nhưng tôi ăn rất khoẻ, một lúc hết...
Câu 1 trang 17 VBT môn Lịch Sử lớp 4: Thái hậu họ Dương mời Lê Hoàn làm vua vì:
Câu 1 trang 17 Vở bài tập Lịch sử 4. ☒ Mọi người đặt niềm tin vào Thập đạo tướng quân Lê Hoàn. Bài...
Cây liễu mùa xuân, cây liễu mùa thu, cây liễu mà em thương mến. Hãy tả cây liễu, Dáng liễu gầy mảnh mai. Thân...

Xem thêm: Tđn Số 6 Lớp 7 Xuân Về Trên Bản Mp3, Tập Đọc Nhạc Số 6


Kể chuyện - Tập làm văn lớp 4 - Cây liễu mùa xuân, cây liễu mùa thu, cây liễu mà em thương mến. Hãy...