Giải bài tập 1, 2, 3 trang 68, 69 VBT toán 4 bài 142 : Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Viết số hoặc tỉ số vào chỗ chấm:

a)

*

Hiệu của hai số bằng ….

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 bài 142

Số lớn được biểu thị là … phần bằng nhau.

Số bé được biểu thị là …. Phần như thế.

Tỉ số của số lớn và số bé là ..........

Hiệu số phần bằng nhau là … phần.

b)

*

Hiệu của hai số bằng …

Số bé được biểu thị là … phần bằng nhau.

Số lớn được biểu thị là …. Phần như thế.

Tỉ số của số bé và số lớn là …

Hiệu số phần bằng nhau là … phần.

Phương pháp giải:

Quan sát sơ đồ để hoàn thành bài tập đã cho.

Lời giải chi tiết:

a) Tóm tắt:

*

Hiệu của hai số bằng 12.

Số lớn được biểu thị là 5 phần bằng nhau.

Số bé được biểu thị là 2 phần như thế.

Tỉ số của số lớn và số bé là 5 : 2 hay (displaystyle 5 over 2)

Hiếu số phần bằng nhau là 3 phần.

b) Tóm tắt:

*

Hiệu của hai số bằng 8.

Số bé được biểu thị là 3 phần bằng nhau.

Số lớn được biểu thị là 4 phần như thế.

Tỉ số của số bé và số lớn là 3 : 4 hay (displaystyle 3 over 4)

Hiệu số phần bằng nhau là 1 phần.


Bài 2

Hiệu hai số là 34. Tỉ số của hai số đó là (displaystyle5 over 3). Tìm hai số đó.

Phương pháp giải:

1. Tìm hiệu số phần bằng nhau.

2. Tìm giá trị của 1 phần bằng cách lấy hiệu hai số chia cho hiệu số phần bằng nhau.

3. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé).

4. Tìm số lớn (lấy số bé cộng với hiệu của hai số ...).

Chú ý: Bước 2 và bước 3 có thể gộp lại thành một bước; có thể tìm số lớn trước rồi tìm số bé sau.

Lời giải chi tiết:

Ta có sơ đồ : 

*

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau:

5 – 3 = 2 (phần)

Số lớn là :

34 : 2 × 5 = 85

Số bé là:

85 – 34 = 51

Đáp số : Số lớn : 85 ;

Số bé : 51.


Bài 3

Đoạn đường AB ngắn hơn đoạn đường CD là 2km. Tìm chiều dài mỗi đoạn đường đó, biết rằng chiều dài của đoạn thẳng AB bằng (displaystyle 3 over 4) chiều dài đoạn thẳng CD.

Lời giải chi tiết:

Ta có sơ đồ :

*

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là :

4 – 3 = 1 (phần)

Chiều dài đoạn đường AB là:

2 : 1 × 3 = 6 (km)

Chiều dài đoạn đường CD là:

6 + 2 = 8 (km)

Đáp số: Đoạn đường AB : 6km ;

Đoạn đường CD : 8km.

Xem thêm: Tóm Tắt Văn Bản Chuyện Cũ Trong Phủ Chúa Trịnh Lớp 9, Tóm Tắt Chuyện Cũ Trong Phủ Chúa Trịnh

fundacionfernandovillalon.com


*
Bình luận
*
Chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.7 trên 119 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI APP ĐỂ XEM OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp fundacionfernandovillalon.com


Gửi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã sử dụng fundacionfernandovillalon.com. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Họ và tên:


Gửi Hủy bỏ

Liên hệ | Chính sách

*

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép fundacionfernandovillalon.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.