*
Giải Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3 giúp học sinh lớp 3 thực hiện các hoạt động học tập độc lập và đa dạng trong các tiết học môn Tự nhiên và xã hội. Qua đó rèn luyện cho học sinh những kĩ năng học tập cũng như thực hành một cách hiệu quả nhất.


Bạn đang xem: Vở bài tập tự nhiên xã hội lớp 3

Mục lục Giải Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3

1. Con người và sức khỏe

Bài 1: Hoạt động thở và cơ quan hô hấp - trang 3 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3Bài 2: Nên thở như thế nào? - trang 4 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3Bài 3: Vệ sinh hô hấp - trang 5 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3Bài 4: Phòng bệnh đường hô hấp - trang 6 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3Bài 5: Bệnh lao phổi - trang 7 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3Bài 6: Máu và cơ quan tuần hoàn - trang 9 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3Bài 7: Hoạt động tuần hoàn - trang 10 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3Bài 8: Vệ sinh cơ quan tuần hoàn - trang 12 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3Bài 9: Phòng bệnh tim mạch - trang 13 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3Bài 10: Hoạt động bài tiết nước tiểu - trang 14 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3Bài 11: Vệ sinh cơ quan bài tiết nước tiểu - trang 15 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3Bài 12: Cơ quan thần kinh - trang 17 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3Bài 13: Hoạt động của thần kinh - trang 19 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3Bài 14: Hoạt động thần kinh (tiếp theo) - trang 20 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3Bài 15: Vệ sinh thần kinh - trang 21 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3Bài 16: Vệ sinh thần kinh (tiếp theo) - trang 23 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3Bài 17-18: Ôn tập: Con người và sức khỏe - trang 25 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3

2.

Xem thêm: Bài Văn Tả Cây Mai Vàng Vào Dịp Tết Lớp 6 Hay Nhất, Tả Cây Mai Lớp 6

Xã hội

Bài 19: Các thế hệ trong một gia đình - trang 27 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3Bài 20: Họ nội, họ ngoại - trang 29 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3Bài 21-22: Thực hành: Phân tích và vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng - trang 30 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3Bài 23: Phòng cháy khi ở nhà - trang 32 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3Bài 24: Một số hoạt động ở trường - trang 33 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3Bài 25: Một số hoạt động ở trường (tiếp theo) - trang 35 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3Bài 26: Không chơi các trò chơi nguy hiểm - trang 36 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3Bài 27-28: Tỉnh (thành phố) nơi bạn đang sống - trang 38 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3Bài 29: Các hoạt động thông tin liên lạc - trang 40 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3Bài 30: Hoạt động nông nghiệp - trang 41 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3Bài 31: Hoạt động công nghiệp, thương mại - trang 42 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3Bài 32: Làng quê và đô thị - trang 43 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3Bài 33: An toàn khi đi xe đạp - trang 45 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3Bài 34-35: Ôn tập và kiểm tra học kì 1 - trang 46 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3Bài 36: Vệ sinh môi trường - trang 49 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3Bài 37: Vệ sinh môi trường (tiếp theo) - trang 50 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3Bài 38: Vệ sinh môi trường (tiếp theo) - trang 52 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3Bài 39: Ôn tập: xã hội - trang 52 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3

3. Tự nhiên

Bài 40: Thực vật - trang 54 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3Bài 41: Thân cây - trang 57 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3Bài 42: Thân cây (tiếp theo) - trang 59 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3Bài 43: Rễ cây - trang 62 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3Bài 44: Rễ cây (tiếp theo) - trang 64 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3Bài 45: Lá cây - trang 65 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3Bài 46: Khả năng kì diệu của lá cây - trang 67 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3Bài 47: Hoa - trang 69 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3Bài 48: Quả - trang 71 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3Bài 49: Động vật - trang 73 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3Bài 50: Côn trùng - trang 75 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3Bài 51: Tôm, cua - trang 76 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3Bài 52: Cá - trang 78 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3Bài 53: Chim - trang 80 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3Bài 54: Thú - trang 81 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3Bài 55: Thú (tiếp theo) - trang 83 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3Bài 56-57: Thực hành: Đi thăm thiên nhiên - trang 84 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3Bài 58: Mặt trời - trang 86 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3Bài 59: Trái đất quả địa cầu - trang 87 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3Bài 60: Sự chuyển động của trái đất - trang 88 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3Bài 61: Trái đất là một hành tinh trong hệ mặt trời - trang 89 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3Bài 62: Mặt trăng là vệ tinh của trái đất - trang 90 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3Bài 63: Ngày và đêm trên trái đất - trang 91 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3Bài 64: Năm, tháng và mùa - trang 92 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3Bài 65: Các đới khí hậu - trang 93 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3Bài 66: Bề mặt trái đât - trang 94 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3Bài 67: Bề mặt lục địa - trang 95 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3Bài 68: Bề mặt lục địa (tiếp theo) - trang 96 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3Bài 69-70: Ôn Tập Và Kiểm Tra Học Kì 2: Tự Nhiên - trang 97 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3