Chào mừng bạn đến với website fundacionfernandovillalon.com, Hôm nay fundacionfernandovillalon.com sẽ giới thiệu đến bạn về bài viết Phương trình vô nghiệm khi nào? Công thức và bài tập mẫu, Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu rõ hơn về bài viết Phương trình vô nghiệm khi nào? Công thức và bài tập mẫu bên dưới.

Bạn đang xem: Vô nghiệm khi nào


In the middle school math program, the equation with no solution is one of the relatively difficult math problems for many students. Through this article, Giai Ngo will help you master the knowledge of when equations have no solution, the types of exercises of equations with no solution. Look forward to reading!


When does the equation have no solution? One of the problems that students often encounter is “finding m so that the equation has no solution”. This article by GiaiNgo will synthesize knowledge about equations with no solution, give common mathematical forms about equations with no solution and the most detailed solution. Hope to help students practice more knowledge to prepare well for the exam. Let’s discover together now!


When does the equation have no solution? Conditions for the equation to have no solutionSome sample problems find m so that the equation has no solution

What is an inexhaustible equation?

An equation with no solution is an equation that has no solution. An equation with no solution has a solution set of S =

An equation can have one solution, two solutions, three solutions, etc., but it can also have no solution or infinitely many solutions.

When does the equation have no solution? Conditions for the equation to have no solution

When does the equation have no solution?

If the equation has no solution a=0 and b is considered with the sign >, then b ≤0≤0; with the sign What is the condition for the equation to have no solution?

One-way first-degree equation:

A first-order equation with an unknown ax + b = 0 has no solution when a = 0, b 0

The quadratic one-to-one equation:

Quadratic equation one hidden inexperienced when a 0, Equation formula with no solution

One-way first-degree equation:

Consider a first degree equation of the form ax + b = 0.

If a = 0, b ≠ 0, then the equation has no solution.

The quadratic one-to-one equation:

Consider a quadratic equation of the form (a ≠ 0).

The formula for the solution of delta (denoted by ∆).

*

If ∆ The reduced solution formula calculates ∆’ (only calculates ∆’ when the coefficient b is even).

*

With b = 2b’

If ∆’ Some sample problems find m so that the equation has no solution

Here are reference problems on the math form “find m so that the equation has no solution”

Lesson 1: Find m so that the equation

*
no solution

Tutorial:

Since the coefficient in the variable x2 is a non-zero number, the equation is a quadratic with one unknown.

We will apply the condition that the quadratic equation one unknown has no solution to the problem.

*

Lesson 2: Find m so that the equation

*
no solution

Tutorial:

Because the coefficient in the variable x2 contains the parameter m, when solving the problem we have to divide two cases, m = 0 and m ≠0.

*

Lesson 3: Find m so that the equation

*
no solution

Tutorial:

Since the coefficient in the variable x2 is a non-zero number, the equation is a quadratic with one unknown. We will apply the condition that the quadratic equation one unknown has no solution to the problem.

Xem thêm: Cho Tam Giác Abc Trọng Tâm G, Cho Tâm Giác Abc Có Trọng Tâm Là G

*

Lesson 4: Find m so that the equation

*
no solution

Tutorial:

Because the coefficient in the variable x2 contains the parameter m, when solving the problem we have to divide two cases, m = 0 and m ≠0.

*

So, the above article has answered the question When does the equation have no solution? Simultaneously with the sample exercises that GiaiNgo shared, we hope to help you master your knowledge and practice better. Hope you learn well!


Cảm ơn các anh chị đã đọc bài viết Phương trình vô nghiệm khi nào? Công thức và bài tập mẫu của fundacionfernandovillalon.com. Hy vọng qua bài viết này các bạn sẽ có nhiều kiến thức và hiểu rõ hơn về Phương trình vô nghiệm khi nào? Công thức và bài tập mẫu . Đừng quên chia sẻ nêu bạn cảm thấy bài viết của chúng tôi có giá trị nhé!