Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Vua nào thần tốc quân hành mùa xuân đại phá quân thanh tơi bời
Bạn đang xem: Vua nào thần tốc quân hành mùa xuân đại phá quân thanh tơi bời

*

*

Ai từng đóng cọc trên sông

Đánh tan quân giặc, nhuộm hồng sóng xanh ?

Vua nào thần tốc quân hành

Mùa Xuân đại phá quân Thanh tơi bời ?

Vua nào tập trận đùa chơi

Cờ lau phất trận một thời ấu thơ ?

Vua nào thảo Chiếu dời đô ?

Vua nào chủ xướng Hội thơ Tao Đàn ?
Xem thêm: "Hàng Tồn Kho Tiếng Anh Là Gì? Số Lượng Tồn Kho Tiếng Anh Là Gì

*

1. Ai từng đóng cọc trên sông

Đánh tan thuyền giặc, nhuộm hồng sóng xanh?

=> Ngô Quyền

2. Vua nào thần tốc quân hành

Mùa xuân đại phá quân Thanh tơi bời?

=> Quang Trung

3. Vua nào tập trận đùa chơi

Cờ lau phất trận một thời ấu thơ?

=> Đinh Tiên Hoàng

4. Vua nào thảo Chếu dời đô?

=> Lý Thái Tổ

5. Vua nào chủ xướng Hội thơ Tao Đàn?

=> Lê Thánh Tông

1. Ai từng đóng cọc trên sông

Đánh tan thuyền giặc, nhuộm hồng sóng xanh?

=> Ngô Quyền

2. Vua nào thần tốc quân hành

Mùa xuân đại phá quân Thanh tơi bời?

=> Quang Trung

3. Vua nào tập trận đùa chơi

Cờ lau phất trận một thời ấu thơ?

=> Đinh Tiên Hoàng

4. Vua nào thảo Chếu dời đô?

=> Lý Thái Tổ

5. Vua nào chủ xướng Hội thơ Tao Đàn?

=> Lê Thánh Tông

Đáp án: Vua Quang Trung

Vì chỉ có vua Quang Trung mới đại phá quân Thanh.

Nên đáp án là vua Quang Trung.

Chúc bn học tốt.

Ai từng đóng cọc trên sông

Đánh tan thuyền giặc, nhuộm hồng sóng xanh

Vua nào thần tốc quân hành

Mùa xuân đại phá quân Thanh tơi bời

Vua nào tập trận đùa chơi

Cờ lau phất trận một thời ấu thơ

Các bạn giải đố và viết tên nhân vật lịch sử trong câu đố sau:

Ai từng đóng cọc trên sông

Đánh tan thuyền giặc nhuôm hồng sóng xanh?

Vua nào thần tốc quân hành

Mùa xuân đại phá quân Thanh tơi bời?

1/ Ngô Quyền ( Tiền Ngô Vương )2/ Quang Trung ( Nguyễn Huệ )3/ Đinh Bộ Lĩnh ( Đinh Tiên Hoàng )4/ Lý Công Uẩn ( Lý Thái Tổ )5/ Lê Tự Thành ( Lê Thánh Tông )